Hvordan fungerer beregneren?

Ind­tast stør­rel­sen på din opspa­ring, vælg din nuværen­de alder og hvornår du ønsker at gå på pension, og se hvil­ken forø­gel­se vi har kun­ne hjæl­pe vores kun­der, der har sam­me pro­fil som dig, med at opnå.

Ved brug af vores beregner acceptere du vores privatlivspolitik som du kan læse mere om ved at klikke her 

1. Indtast pensionsdata

2. Kontaktoplysninger

3. Se din forventede forøgelse

1. Indtast pensionsdata

2. Kontaktoplysninger

3. Se din forventede forøgelse